استاد علی اکبر رائفی پور - مایکل جکسون زنده است

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در مورد مایکل جکسون