استاد علی اکبر رائفی پور - ارزش والدین

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب احترام به پدر و مادر