استاد علی اکبر رائفی پور - امام زمان برگرد

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در مورد امام زمان