استاد علی اکبر رائفی پور - انقلاب اسلامی تا ظهور مهدی

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب انقلاب اسلامی تا ظهور مهدی