استاد علی اکبر رائفی پور - در بدترین عذاب الهی هستیم

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب بدترین عذاب الهی