استاد علی اکبر رائفی پور - رسانه ها و امام زمان

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب رسانه ها و امام زمان