استاد علی اکبر رائفی پور - گریه برای امام زمان

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب گریه برای امام زمان