استاد علی اکبر رائفی پور - رابطه ی دختر و پسر

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب رابطه ی دختر و پسر