استاد علی اکبر رائفی پور - حضرت زهرا (س)

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در مورد حضرت زهرا (س)