استاد علی اکبر رائفی پور - مضرات سایت فیس بوک

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب شبکه اجتماعی فیسیوک