دسر و شیرینی - آیس کافی

یخ قهوه را مطابق فیلم درون شیر و عسل ریخته و با مقداری وانیل به شیر نوش جان کنید