استاد علی اکبر رائفی پور - آدم بشیم

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب انسانیت