دسر و شیرینی - دسر موز و بستنی

موز و شکلات کارامل را طبق فیلم گریل کرده و با بستنی و خامه و شکلات تلخ و مغز بادام و پسته تزیین کنید