آشپزی - خوراک سیب زمینی و گوشت

سیب زمینی آبپز به همراه خامه و شیر و نمک و فلفل و کمی گوشت ریز شده و پنیر چدار مطابق فیلم مخلوط کرده و درون فر قرار می دهید