دسر و شیرینی - شیرینی آسان

شیر و تخم مرغ و شکر و کره را مخلوط کرده درون فر قرار دهید