نوشیدنی - طرز تهیه قهوه ترک

آب قهوه و شکر را مخلوط کرده و شعله گاز را کم کنید