دسر و شیرینی - شیرینی براونی بادام

این براونی با استفاده از بادامی که از آن شیر بادام را گرفته بودیم اماده میشود. بسیار سریع و آسان و بدون استفاده از آرد تهیه میشود. بادام کاکائو و شکر و کره تخم مرغ و ....