فیلم ایرانی | آنونس فیلم مهریه بی بی

خلاصه داستان: بی بی برای نجات کوکب از یک ازدواج اجباری، سند قطعه زمینی را که مهریه اش است برای فروش، به بنگاه معاملات ملکی اسدی می برد