فیلم ایرانی | آنونس فیلم سلطان

خلاصه داستان:آقای باهری در آخرین لحظات زندگی پانصد متر از زمین خانه خود را به آقای سلماسی سرایدارش می بخشد