فیلم ایرانی | سکانسی ماندگار از فیلم مادیان

فیلم مادیان از ساخته های علی ژکان و با هنرنمایی بی نظیر حسین محجوب و خانم سوسن تسلیمی، از ماندگارترین فیلم های دهه ۶۰