فیلم ایرانی | فیلم طلوع انفجار

بخشی از فیلم سینمایی طلوع انفجار به کارگردانی پرویز نوری و با بازی درخشان داود رشیدی ، عنایت بخشی و ...