فیلم ایرانی | بخش پایانی فیلم خونبارش

فیلم سینمایی خونبارش از ساخته های امیر قویدل به سال ۱۳۵۹