فیلم ایرانی | بخشی از فیلم خانه آقای حقدوست

فیلم خانه آقای حقدوست به کارگردانی محمود سمیعی به سال ۱۳۵۹