فیلم ایرانی | آنونس فیلم پنجمین سوار سرنوشت

فیلم پنجمین سوار سرنوشت به کارگردانی و بازیگری مرحوم ایرج قادری به سال ۱۳۵۹