فیلم ایرانی | فیلم سفر سنگ

فیلم سفر سنگ ساخته مسعود کیمیایی و با هنرنمایی سعید راد