فیلم ایرانی | آنونس فیلم به رنگ ارغوان

فیلم به رنگ ارغوان به کارکردانی ابراهیم حاتمی کیابازیگران : حمید فرخ نژاد ، خزر معصومی ، کوروش تهامی ، بهناز توکلی ، رضا بابک ، فرهاد قائمیان ، نوال شریفی ، مزدک رستمیخلاصه داستان :