فیلم ایرانی | فیلم دادا

فیلم دادا به کارگردانی زنده یاد ایرج قادری و با بازی هنرمندانه جمشید مشایخیاین سکانس اوج هنر یک بازیگر را به نمایش می گذارد