فیلم ایرانی | فیلم فریاد مجاهد

فیلم فریاد مجاهد (۱۳۵۸) بازیگران : بهمن مفید ، محبوبه بیات ، فیروز ، کیومرث ملک مطیعی ، حسین خالقی ، حسین خانی بیک ، سیروس گرجستانی ، رضا ذوالفقاری ، علی محرمی ، حسین فیاض ، امیر رضابیک ، محمد بنایی ، محمود رضایی ، محمد جگری ، علیرضا علی زادهکارگردان : مه