فیلم ایرانی | فیلم زنده باد

بازیگران : ثریا قاسمی ، مهدی هاشمی ، غلامرضا طباطبایی ، اسماعیل محمدی ، رقیه چهره آزاد ، احمد کاشانی ، بهرام یازرلو ، جاماسب فره